ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Aké údaje spracúva spoločnosť Fantini Pelletteria?
Fantini Pelletteria ponúka rôzne služby, ktoré možno využiť rôznymi spôsobmi. V závislosti od toho, či s nami nadviažete kontakt online, telefonicky, osobne alebo inak, vstupujú do hry rôzne údaje z rôznych zdrojov. Mnohé údaje, ktoré spracúvame, nám oznamujete počas využívania našich služieb, napríklad keď sa s nami skontaktujete a zaregistrujete sa uvedením svojho mena a e-mailovej adresy. Dostávame však aj technické údaje o zariadení a prístupové údaje, ktoré sa automaticky zhromažďujú počas vašej interakcie s našimi službami. Môžu sa týkať typu zariadenia, ktoré používate. Ďalšie údaje zhromažďujeme na základe analýz, ktoré vykonávame (napr. v rámci prieskumu trhu alebo hodnotenia zákazníkov). Údaje o vás môžeme získať aj od tretích strán, napr. od podnikových informačných služieb alebo poskytovateľov platobných služieb.

2) Na aký účel používa spoločnosť Fantini Pelletteria moje údaje?
Spoločnosť Fantini Pelletteria sa zaväzuje spracúvať vaše údaje v súlade so zákonmi o ochrane údajov. Dodržiavame zásady zákona o ochrane údajov a vaše údaje používame len na účely uvedené v tomto vyhlásení a deklarované v čase ich zhromažďovania. Tieto účely zahŕňajú najmä spracovanie nákupov, personalizáciu a rozvoj našich služieb a bezpečnosť transakcií. Dodržiavame prísne európske predpisy o ochrane údajov a vaše údaje používame aj na účely, ako je vývoj produktov, vedecký výskum (najmä v oblasti strojového učenia, umelej inteligencie a hlbokého učenia) a prieskum trhu s cieľom zlepšiť naše obchodné procesy a ponúkať personalizovanú reklamu.

3) Služby na mieru
Vývoj a poskytovanie funkcií a služieb na mieru má pre nás najvyššiu prioritu. Bez ohľadu na miesto, dennú dobu a typ používaného zariadenia vám ponúkame individuálny zážitok z nakupovania a ponuku definovanú podľa vašich individuálnych záujmov. Spracovanie našich údajov na účely personalizácie našich služieb v spoločnosti Fantini Pelletteria je neoddeliteľnou súčasťou služieb.

4) Newsletter
Ponúkame rôzne služby zasielania noviniek, ktoré zahŕňajú informácie o témach a upozorneniach v čase registrácie. Počas používania nášho informačného bulletinu zhromažďujeme aj údaje o zariadení a prístupe.

5) Ako spoločnosť Fantini Pelletteria používa moje údaje na reklamu?
My a naši reklamní partneri používame vaše údaje na personalizovanú reklamu, ktorá sa vám zobrazuje na službách spoločnosti Fantini Pelletteria a na webových stránkach a v aplikáciách iných poskytovateľov. Na tento účel používame my a naši reklamní partneri internetové technológie, ktoré sú na trhu bežné. Takto môžeme inzerovať presnejšie a v čo najväčšej možnej miere vám zobrazovať len reklamy a ponuky, ktoré sú pre vás relevantné. To nám umožňuje lepšie reagovať na potreby našich používateľov v oblasti personalizácie a objavovania nových produktov, ako aj dlhodobo ich zaujímať o naše služby prostredníctvom osobného nakupovania.

6) Aké mám práva na ochranu údajov?
Na základe príslušných právnych predpokladov máte tieto zákonné práva na ochranu údajov Právo na informácie (článok 15 DSGVO), právo na výmaz (článok 17 DSGVO), právo na opravu (článok 16 DSGVO), právo na obmedzenie šírenia (článok 18 DSGVO), právo na prenosnosť údajov (článok 20 DSGVO), právo odvolať sa na verejný orgán na ochranu údajov (článok 77 DSGVO), právo odvolať súhlasy (článok 7 ods. 3 DSGVO), ako aj právo namietať proti určitým opatreniam na šírenie údajov (článok 21 DSGVO).

7) Kedy sa moje údaje vymažú?
Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na účely tohto vyhlásenia o spracovaní údajov, najmä na plnenie našich zákonných a zmluvných povinností. V prípade potreby uchovávame vaše osobné údaje aj na iné účely, pokiaľ nám zákon umožňuje ich ďalšie uchovávanie na určité účely vrátane obrany proti právnym nárokom.

8) Ako spoločnosť Fantini Pelletteria chráni moje údaje?
Vaše osobné údaje sa prenášajú bezpečne prostredníctvom šifrovania. To platí aj pre vaše objednávky a prihlásenie zákazníka. Na tento účel používame šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer). Okrem toho chránime naše webové stránky a iné systémy pomocou technických opatrení proti strate, zničeniu, prístupu, neoprávnenej manipulácii alebo šíreniu vašich údajov neoprávnenými osobami.

9) Zmeny a doplnenia tohto vyhlásenia o spracovaní údajov a sprostredkovateľoch
V priebehu vývoja našich webových stránok a aplikácií a zavádzania nových technológií s cieľom zlepšiť naše služby pre vás môžu byť potrebné zmeny týchto oznámení o ochrane údajov. Preto vám odporúčame, aby ste si toto vyhlásenie o ochrane údajov z času na čas prečítali. Ak máte akékoľvek otázky, môžete sa kedykoľvek obrátiť na našich pracovníkov zodpovedných za ochranu údajov. Najjednoduchší spôsob, ako sa s nimi spojiť, je kontaktovať nás na adrese info@fantinipelletteria.com.