VRÁTENIE A REFUNDÁCIA

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s predávajúcim bez sankcií do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia výrobkov zakúpených na FantiniPelletteria.sk zaslaním e-mailu na adresu info@fantinipelletteria.com, pričom v predmete e-mailu uvedie číslo objednávky.

Fantini Pelletteria zaručuje 100% vrátenie peňazí za vrátený výrobok, ak sú dodržané všetky pravidlá uvedené na tejto stránke.

Na výrobky na mieru sa nevzťahuje právo na odstúpenie od zmluvy.

Všetky výrobky bez štítkov alebo s odstránenými, použitými alebo neúplnými štítkami nebudú vrátené.

Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale a v rovnakom stave, v akom bol prijatý.

Zákazník vráti prijatý tovar bez zbytočného odkladu a do štrnástich (14) dní odo dňa prijatia žiadosti o uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie výrobku je spojené s úhradou nákladov na spätnú dopravu zákazníkom za predpokladu, že k vráteniu nedošlo z dôvodu pôvodnej chyby spoločnosti.

Vrátenie tovaru povolené spoločnosťou FANTINIPELLETTERIA.SK musí byť odoslané z tej istej krajiny, kde bola doručená pôvodná objednávka.

Vo všetkých aspektoch, ktoré nie sú výslovne uvedené, majú prednosť európske predpisy pre predaj na diaľku.